Úvodné slovo

Liečba CML (chronickej myelocytovej leukemia) dosiahla v posledných pár rokoch zásadný prelom vďaka molekulárne cielenej terapii. Nové vedecké poznatky prinášajú pacientom nádej na zásadné predĺženie života pri zachovaní jeho patričnej kvality. Aj z tohto dôvodu si Občianske združenie CML life dalo ako prioritu zvýšenie informovanosti a vzdelanostnej úrovne pacientov, ich príbuzných, priteľov , ale I širokej verejnosti o najnovších poznatkoch o ochorení, diagnostike a liečbe CML. Jedným z cieľov združenie je aktívne ovplyvňovať tvorcov legislatívy a právnych predpisov tak, aby sa zlepšila dostupnosť liečby pre pacientov s CML.

viac
') no-repeat top right;">

V hlavnom meste sa stretli pacienti s CML.

Stretnutie a diskusia pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou bolo opäť raz podnetné, plné hodnotných a zaujímavých informácií.

viac

CELOSLOVENSKÉ STRETNUTIE PACIENTOV S CML 2018

Pravidelné celoslovenské stretnutie pacientov s CML a ich priateľov, rodinných príslušníkov a podporovateľov.

viac