Úvodné slovo

Liečba CML (chronickej myelocytovej leukemia) dosiahla v posledných pár rokoch zásadný prelom vďaka molekulárne cielenej terapii. Nové vedecké poznatky prinášajú pacientom nádej na zásadné predĺženie života pri zachovaní jeho patričnej kvality. Aj z tohto dôvodu si Občianske združenie CML life dalo ako prioritu zvýšenie informovanosti a vzdelanostnej úrovne pacientov, ich príbuzných, priteľov , ale I širokej verejnosti o najnovších poznatkoch o ochorení, diagnostike a liečbe CML. Jedným z cieľov združenie je aktívne ovplyvňovať tvorcov legislatívy a právnych predpisov tak, aby sa zlepšila dostupnosť liečby pre pacientov s CML.

viac

Nová NÁDEJ pre pacientov, ktorí sú rezistentní alebo netolerujú predchádzajúce lieky.

Pacienti majú aktuálne dostupný nový liek, ktorý patrí medzi inhibítori tyrozínkinázy tretej generácie s účinnou látkou ponatinib. Používa sa u pacientov s CML, ktorí sú rezistentní alebo netolerujú predchádzajúce lieky v prvej...

viac

POZVÁNKA na stretnutie pacientov s CML a valné zhromaždenie o.z.

Pravidelné celoslovenské stretnutie pacientov s CML a ich priateľov, rodinných príslušníkov a podporovateľov.

viac