Úvodné slovo

Liečba CML (chronickej myelocytovej leukemia) dosiahla v posledných pár rokoch zásadný prelom vďaka molekulárne cielenej terapii. Nové vedecké poznatky prinášajú pacientom nádej na zásadné predĺženie života pri zachovaní jeho patričnej kvality. Aj z tohto dôvodu si Občianske združenie CML life dalo ako prioritu zvýšenie informovanosti a vzdelanostnej úrovne pacientov, ich príbuzných, priteľov , ale I širokej verejnosti o najnovších poznatkoch o ochorení, diagnostike a liečbe CML. Jedným z cieľov združenie je aktívne ovplyvňovať tvorcov legislatívy a právnych predpisov tak, aby sa zlepšila dostupnosť liečby pre pacientov s CML.

viac

Opäť sme dali košom lukémii

Medzinárodný deň chronickej myelocytovej leukémie sme si pripomnenuli podujatím pod názvom "Daj košom leukémii". Aktívnym pohybom - hádzaním na basketbalový, diskutovaním, či prostým počúvaním informácií a príbehov o CML,...

viac

V hlavnom meste sa stretli pacienti s CML.

Stretnutie a diskusia pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou bolo opäť raz podnetné, plné hodnotných a zaujímavých informácií.

viac