Úvodné slovo

Liečba CML (chronickej myelocytovej leukemia) dosiahla v posledných pár rokoch zásadný prelom vďaka molekulárne cielenej terapii. Nové vedecké poznatky prinášajú pacientom nádej na zásadné predĺženie života pri zachovaní jeho patričnej kvality. Aj z tohto dôvodu si Občianske združenie CML life dalo ako prioritu zvýšenie informovanosti a vzdelanostnej úrovne pacientov, ich príbuzných, priteľov , ale I širokej verejnosti o najnovších poznatkoch o ochorení, diagnostike a liečbe CML. Jedným z cieľov združenie je aktívne ovplyvňovať tvorcov legislatívy a právnych predpisov tak, aby sa zlepšila dostupnosť liečby pre pacientov s CML.

viac

VIDEOSERIÁL POSKYTNE CHRONOLOGICKÚ EXKURZIU DO DIAGNOSTIKY A LIEČBY CML NA SLOVENSKU.

Občianske združenie pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou CML life v spolupráci so spoločnosťou Novartis Slovakia pripraví sériu video rozhovorov s odborníkmi odboru hematológie. Seriál chronologicky zmapuje obdobie od...

viac

Darujte 2% z daní na osvetu o CML

Budeme radi ak nášmu združeniu pomôžete príspevkom 2% z vašich daní. Peniažky ako vždy použijeme na vzdelávacie a osvetové aktivity. Ďakujeme!

viac