V prípade vášho záujmu o členstvo v OZ CML life prosím vytlačte prihlášku a riadne vyplnenú ju zašlite na adresu sídla nášho občianskeho združenia.

CML life, o.z.                

Bancíkovej 1                                    

821 03 Bratislava - Ružinov                                                                                                                       

SLOVENSKÁ REPUBLIKA          

 

Registrácia - členstvo v občianskom združení CML life je bezplatné.  Ďakujeme!

 

  Stiahnuť prihlášku