• Medzinárodný deň chronickej myelocytovej leukémie sme si pripomnenuli podujatím pod názvom "Daj košom leukémii". Aktívnym pohybom - hádzaním na basketbalový, diskutovaním, či prostým počúvaním informácií a príbehov o CML,...

  • Stretnutie a diskusia pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou bolo opäť raz podnetné, plné hodnotných a zaujímavých informácií.

  • Pravidelné celoslovenské stretnutie pacientov s CML a ich priateľov, rodinných príslušníkov a podporovateľov.