• Budeme radi ak nášmu združeniu pomôžete príspevkom 2% z vašich daní. Peniažky ako vždy použijeme na vzdelávacie a osvetové aktivity. Ďakujeme!

  • Medzinárodný deň chronickej myelocytovej leukémie sme si pripomnenuli podujatím pod názvom "Daj košom leukémii". Aktívnym pohybom - hádzaním na basketbalový, diskutovaním, či prostým počúvaním informácií a príbehov o CML,...

  • Stretnutie a diskusia pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou bolo opäť raz podnetné, plné hodnotných a zaujímavých informácií.