Bezpečné prerušenie liečby - ďalší míľnik v liečbe CML

(26.05.2017)

Vo svete postupne končia klinické štúdie, ktorých výsledky jednoznačne dokazujú, že u vybraných pacientov je možné pristúpiť k prerušeniu medikamentóznej liečby bez toho, že by to spôsobilo zhoršenie príznakov choroby, resp. jej znovuobjavenie.

Na túto tému sa pre globálny onkologický magazín OncLive, vyjadrila doktorka Kendra Sweet, MD. V priloženom videu na túto tému hovorí:

"Ďalšie údaje neustále ukazujú, že terapia využívajúca TKI môže byť bezpečne prerušená u vybranej skupiny pacientov s CML!  Zdá sa, že u pacientov s CML s chronickou fázou, ktorí dosiahli hlboké úrovne molekulárnej odozvy, vo väčšine prípadov to znamená najmenej MR 4.0 a udržiavali túto odpoveď počas primerane dlhej doby trvania 1 rok, 2 roky alebo 3 roky . V tomto nastavení je rozumné zvážiť pokus o vysadenie TKI. Chceme, aby sme sa uistili, že keď to robíme, máme pacientov, o ktorých vieme, že sú spoľahliví, a vrátia sa a pokračujú v ich molekulárnom testovaní. Potrebujú sa s nimi zaobchádzať s niekým, kto má prístup k spoľahlivému pCR, ktorý je ohlásený v medzinárodnom meradle. Chceme však zdôrazniť, že ktokoľvek sa pokúša prerušiť liečbu pacientovi na TKI, musí mať na pamäti všetky dostupné dáta a rovnako tak moment, kedy sa pacient v štúdii musí vrátiť späť k terapii formou TKI. Ale v týchto dňoch, v tomto čase je sa prerušenie liečby formou TKI u pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou sa stáva veľmi reálnou možnosťou pre vybranú skupinu pacientov, čo si myslím, že je veľmi vzrušujúce."

VIDEO: https://www.youtube.com/watch?time_continue=11&v=aP9g2QxFb-w

Tému budeme podrobne sledovať a priebežne zverejňovať relevantné informácie.

 #cml #TKI #SPC #treatmentfeeremission

OncLiveTV, Kendra Sweet, MD