V hlavnom meste sa stretli pacienti s CML.

(21.05.2018)

Stretnutie a diskusia pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou bolo opäť raz podnetné, plné hodnotných a zaujímavých informácií.

Pravidelné celoslovenské stretnutie pacientov s CML a ich priateľov, rodinných príslušníkov a podporovateľov prinieslo opäť podnetné diskusie, zaujímavé a hlavne aktuálne informácie. Opäť sme mali "plný dom". Ďakujeme za super  stretnutie a tešíme sa na ďalšie.

Špeciálne poďakovanie patrí MUDr. Zuzane  Sninskej PhD.  a MUDr. Kataríne Slezákovej, PhD. z  Kliniky hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB a RNDr. Ľubici Majerovej PhD. z laboratórií Medirex. 


Rovnako tak ďakujeme spoločnosti Novartis, reklamnému partnerovi nášho podujatia.

Váš team CML life. #cml #dajkosomleukemii