Valné zhromaždenie o.z. CML life a 1. celoslovenské stretnutie pacientov, rodinných príslušníkov, priateľov

(16.11.2012)

Vážený člen občianskeho združenie CML life, dovoľte aby sme Vás touto cestou pozvali na riadne valné zhromaždenie o.z. CML life. Valné zhromaždenie bude spojené s 1. celoslovenským stretnutím pacientov s diagnózou CML a ich rodinných príslušníkov. Stretnutie sa uskutoční dňa 1.12.2012 od 10:00 do 14:00 v hoteli Bonbón v Bratislave na Antolskej ulici.

Program valného zhromaždenia:

1.  Registrácia účastníkov

2. Privítanie a schválenie programu

3. Správa o činnosti o.z. CML life za rok 2012

4. Doplňujúce voľby do predsedníctva o.z. CML life

5. Návrh na zmenu stanov o.z. CML life – rozšírenie pôsobenia na onkohematologické choroby (vid´príloha)

6. MUDr. Zuzana Sninská, Klinika hematológie a transfuziológie LF UK Bratislava,

“Najnovšie poznatky z výskumu a trendov liečby CML vo svete”

7. Karin Venglárová, zdravotná sestra Klinika hematológie a transfuziológie LF UK Bratislava

“ Awarness – ako pristupujú pacienti k liečbe”

8. Príbehy pacientov

9. Diskusia

 

Obed a občerstvenie zabezpečuje organizátor.

Vašu účasť prosím potvrďte mailom na info@cmllife.sk alebo telefonicky  0917928526