VIDEOSERIÁL POSKYTNE CHRONOLOGICKÚ EXKURZIU DO DIAGNOSTIKY A LIEČBY CML NA SLOVENSKU.

(27.12.2020)

Občianske združenie pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou CML life v spolupráci so spoločnosťou Novartis Slovakia pripraví sériu video rozhovorov s odborníkmi odboru hematológie. Seriál chronologicky zmapuje obdobie od počiatku diagnostiky a liečby CML na Slovensku až po súčasnosť a teda obdobie kedy časť pacientov má možnosť liečbu ukončiť a žiť plnohodnotný život naďalej úspešne aj bez nej.

Bratislava, 20. decembra 2020 Občianske združenie pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou CML life v spolupráci so spoločnosťou Novartis Slovakia pripraví sériu video rozhovorov s odborníkmi odboru hematológie. Seriál chronologicky zmapuje obdobie od počiatku diagnostiky a liečby CML na Slovensku až po súčasnosť a teda obdobie kedy časť pacientov má možnosť liečbu ukončiť a žiť plnohodnotný život naďalej úspešne aj bez nej. Pri príležitosti desiateho výročia založenia pacientskej organizácie CML life, občianske združenie pripraví v rámci poslania posilňovať povedomie o diagnóze chronická myelocytová leukémia, sériu rozhovorov o tomto onkologickom ochorení. Rozhovory zároveň priblížia odborníkov, ktorí sa roky pacientom s CML a ich diagnostike a liečbe venujú na celom Slovensku. Prvá séria troch rozhovorov sa bude venovať počiatkom diagnostiky a liečby chronickej myelocytovej leukémie ešte pred príchodom účinných molekulovo cielených inhibítorov tyrozínkinázy a obdobiu, ktoré zaznamenalo prvé klinické štúdie a počiatky liečby s imatinibom.

Respondentami spomínanej časti budú: Doc. MUDr. Martin Mistrík, PhD., zástupca prednostky Kliniky hematológie a transfúziológie LF UK, SZU a UNB, Nemocnica sv. Cyrila a Metoda, hlavný odborník MZ SR pre hematológiu a transplantáciu krvotvorných buniek, MUDr. Eva Mikušková, PhD., primárka Klinika onkohematológie LFUK a NOÚ a MUDr. Zuzana Sninská, PhD. z Kliniky hematológie a transfúziológie LFUK, SZU a UNB. 


„Som presvedčený o tom, že informácií, ktoré zvyšujú povedomie o chronickej myelocytovej leukémii nikdy nie je dosť. Pri príležitosti desiateho výročia sme zvolili obsahovo trochu obšírnejšiu formu krátkych video rozhovorov s osobnosťami hematológie, ktoré sa diagnóze CML roky venujú a pomáhajú pacientom. Stále je to totiž  neuveriteľné, že liečba vážneho onkologického ochorenia zaznamenala za tak krátke obdobie tak neuveriteľný pokrok výsledkom ktorého je ukončenie liečby u istej skupiny pacientov,“

hovorí o zámere projektu „Rozhvory CML“ Maroš Havran, predseda CML life a pacient diagnostikovaný v roku 2006. V ďalších sériách „Rozhovory CML“ postupne predstavia odborníkov z pracovísk zo všetkých kútov Slovenska a nebude teda chýbať Martin, Banská Bystrica, či Košice.

Partnerom projektu je Novartis Slovakia