• Stretnutie a diskusia pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou bolo opäť raz podnetné, plné hodnotných a zaujímavých informácií.

  • Pravidelné celoslovenské stretnutie pacientov s CML a ich priateľov, rodinných príslušníkov a podporovateľov.

  • Dnes je medzinárodný deň CML a pri tej príležitosti pre vás pripravujeme krátke informačné video. Priestory a lekári Kliniky hematológie a transfuziológie univerzitnej nemocnice Bratislava tam nemôžu chýbať. #worldcmlday #cml...