• Čísla 9 a 22 reprezentujú genetickú zmenu chromozómov 9 a 22, ktoré spôsobujú chronickú myelocytovú leukémiu (CML). Dňa 22. Septembra (9/22), pacientské organizácie po celom svete sa zjednotili aby zvýšili povedomie o potrebách...

  • V zmysle myšlienok o zvýšení povedomia a informovanosti o chronickej myelocytovej leukémii sme v spolupráci s Doc. MUDr. Martinom Mistríkom, PhD ( prednosta - Klinika hematológie a transfuziológie LF UK a UNB, hlavný odborník pre...

    Ildikó Budugárová (CML life), MUDr. Martin Mistrík, PhD, MUDr. Zuzana Sninská, PhD
  • NEW HORIZONS 2011

    (31.05.2011)

    13.-15. mája 2011, "New Horizons in treating cancer - Nové horizonty v liečbe leukémie" konferencia pacientských organizácií takmer z celého sveta v Amsterdame, ktorú sponzoroval Novartis.