• CML Advocates Network je svetová mimovládna organizácia, ktorá združuje pacientské organizácie z celého sveta a podporuje pacientov s chronickou myelocytovou leukémiou a ich príbuzných.

  • Liečba pacientov trpiacich chronickou myelocytovou leukémiou (CML) zaznamenala ďalší výrazný posun vpred. Do kategorizačného zoznamu, ktorý od januára vydalo ministerstvo zdravotníctva, pribudol v prvolíniovej liečbe nový,...

    Aktualita nemá žiadny náhľad
  • CML a volejbal

    (13.01.2012)

    Volejbalový klub VK Corac Bratislava sa rozhodol pomôcť spropagovať naše občianske združenie. V sezóne 2011/2012 bude na dresoch tohto teamu umiestnené logo občianskeho združenia CML life. Ďakujeme!