• CML a volejbal

    (13.01.2012)

    Volejbalový klub VK Corac Bratislava sa rozhodol pomôcť spropagovať naše občianske združenie. V sezóne 2011/2012 bude na dresoch tohto teamu umiestnené logo občianskeho združenia CML life. Ďakujeme!

  • Za zakladateľov nášho občianskeho združenia Vám všetkým členom, sympatizantom, priateľom, podporovateľom, rodinám a známym, prajeme šťastné a veselé Vianoce a v roku 2012 len samé dobré správy a život v pohode a...

  • AKTUALITY V HEMATOLÓGII