Autor: raddo
Odoslané: 06.06.2011 - 15:13
Predmet: Remisia
Je liečba nilotinibom (Tasigna) doživotná, aj po dosiahnutí kompletnej hematologickej remisie ? Aká je pravdepodobnosť resp. čo zapričini znovu rozvíjanie ochorenia. (CML Ph pozit).
Autor: MUDr. Zuzana Sninská
Odoslané: 06.06.2011 - 20:29
Predmet: re: Remisia
Liečba CML inhibítormi tyrozínkinázy, teda Glivecom (imatinibom), Tasignou (nilotinibom) alebo Sprycelom (dasatinibom) je podľa súčasných poznatkov doživotná. Pri jej prerušení skôr či neskôr príde k progresii ochorenia a odpoveď na znovuzahájenú liečbu už nemusí byť optimálna.
Ideálne pre pacienta je dosiahnutie kompletnej hematologickej remisie a veľkej molekulovej odpovede (teda pokles hladiny bcr/abl transkriptov pod 0,1%) a následné pokračovanie v liečbe prípravkom, ktorý túto optimálnu odpoveď navodil.
Príčina CML, rovnako ako väčšiny onkologických ochorení, známa nie je. Jediným jednoznačne dokázateľným vonkajším faktorom je ionizujúce žiarenie. Za leukemogénne sú považované aj rôzne chemikálie, dokázané je tiež vyššie riziko u fajčiarov. Vplyv iných chemikálií alebo vírusov sa doposiaľ nepodarilo preukázať, takisto ani rodinná, rasová alebo geografická predispozícia pre CML.
Pre dosiahnutie optimálnych výsledkov je teda u pacienta nevyhnutná kontinuálna liečba adekvátnymi dávkami.
Príspevkov: 2 - Strán (1): [1]
Ak chcete pridať novú tému alebo príspevok, musíte byť prihlásený