Autor: raddo
Odoslané: 06.06.2011 - 15:20
Predmet: Nárok na príspevok ?
Chcem sa opýtať , či nemáme nárok (CML-kari) na nejakú formu pomoci (napr. zľavu na vyhradené parkovacie miesto pri bydlisku, prípadne príspevok na prevádzku motorového vozidla...), keďže počas liečby CML máme oslabený imunitný systém a neodporúča sa chodiť hromadnou dopravou pre riziko získania nejakého vírusu, infek., ...
Autor: MUDr. Zuzana Sninská
Odoslané: 06.06.2011 - 22:06
Predmet: re: Nárok na príspevok ?
Formou kompenzácie môže byť vybavenie Preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím (ZŤP). Podmienkou na vydanie je posúdenie miery funkčnej poruchy zdravia, ktorá musí byť najmenej 50 %. Preukaz vydáva Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Odbor sociálnych vecí, na základe lekárskeho nálezu od Vášho ošetrujúceho hematológa. Revízna komisia potom posúdi mieru postihnutia a určí % funkčnej poruchy.
Po vydaní preukazu si následne môžete uplatňovať konkrétne kompenzácie.
Príspevkov: 2 - Strán (1): [1]
Ak chcete pridať novú tému alebo príspevok, musíte byť prihlásený