CML life, o.z.                                                                                                                 

registrovaný v Registri občianskych združení MV SR                                                                                    

Bancíkovej 1                                    

821 03 Bratislava - Ružinov                                                                                                                       

SLOVENSKÁ REPUBLIKA                                                                                                                           

IČO:42 182 638 

info@cmllife.sk

Bankové spojenie: Unicredit Bank, 1118669003 / 1111