A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Alogénna transplantácia krvotvorných buniek (TKB)

Alogénna transplantácia krvotvorných buniek (TKB) je už 30 rokov stále jediným liečebným postupom dokumentovateľne dosahujúcim úplné vyliečenie CML. Prináša však so sebou pomerne veľké riziko komplikácií, ale aj úmrtia. Ich najčastejšími príčinami sú závažne prebiehajúce infekcie a reakcia štepu proti hostiteľovi. Pravdepodobnosť úmrtia spojená s transplantáciou sa pohybuje od 20 do 40%. Výsledok alogénnej TKB ovplyvňuje značné množstvo faktorov. Mladší pacienti majú najvyššiu šancu na dlhodobé prežívanie, so zvyšujúcim sa vekom stúpa riziko komplikácií. Čo sa týka štádia ochorenia, najlepšie výsledky sa dosahujú v prvej chronickej fáze CML, pričom transplantáciu je najlepšie uskutočniť do 1 roka od stanovenia diagnózy. Zhodný príbuzenský darca sa nájde pre menej ako tretinu pacientov. Pre ostatných pacientov sa vhodný darca hľadá v medzinárodných registroch dobrovoľných darcov krvotvorných buniek, ktorých je v súčasnosti na svete viac ako 10 miliónov.