A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Cytogenetická odpoveď

Pri liečbe hodnotíme dosiahnutie hematologickej, cytogenetickej a molekulovej remisie (prechodné vymiznutie prejavov choroby) ochorenia. Cytogenetická odpoveď sa stanovuje podľa percentuálneho zastúpenia Ph pozitívnych buniek v kostnej dreni alebo periférnej krvi. Zisťuje sa teda počet buniek, ktoré stále obsahujú Ph chromozóm. Definovaná je takto: Žiadna cytogenetická odpoveď 97 - 100% Ph+ Minimálna cytogenetická odpoveď 65 - 96% Ph+ Malá cytogenetická odpoveď 36 - 64% Ph+ Parciálna cytogenetická remisia 1 - 35% Ph+ Kompletná cytogenetická remisia 0% Ph+