A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Dasatinib (Sprycel)

Dasatinib (Sprycel) je takisto inhibítor tyrozínkinázy, účinnejší ako imatinib. Dosahuje významné liečebné odpovede u pacientov s CML vo všetkých fázach, ktorí sú rezistentní alebo netolerujú imatinib. Je dostupný vo forme 20, 50, 70 a 100 mg tabletiek. V chronickej fáze je odporučená iniciálna dávka 100 mg 1 x denne, v pokročilejších fázach 140 mg (2 x 70 mg). Tablety sa nesmú drviť ani deliťa musia sa prehltnúť vcelku, s jedlom alebo bez jedla. Preniká aj hematoencefalickou bariérou, teda do mozgu a miechy, preto je najvhodnejší pre pacientov s postihnutím centrálneho nervového systému. .