A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Druholíniová liečba

U pacientov, u ktorých Glivec nedosiahol požadovanú odpoveď, máme k dispozícii druhogeneračné inhibítory tyrozínkinázy, nilotinib (Tasigna) a dasatinib (Sprycel).