A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Imatinib mesylát (Glivec)

Objavenie imatinibu (Glivecu) dramaticky zmenilo manažment a tým aj prognózu a kvalitu života pacientov s CML. Podľa súčasných poznatkov by každý novodiagnostikovaný pacient s CML mal dostať účinnú cielenú liečbu – imatinib mesylát (Glivec). Klinické skúšky s Glivecom boli zahájené v júni 1998 a správy o ich pozitívnych výsledkoch boli prvýkrát zverejnené koncom roku 1999. Od mája 2001 sa používa ako prvolíniová liečba pre pacientov s novodiagnostikovanou CML. Imatinib ovplyvňuje základnú príčinu CML, teda produkt Ph chromozómu, abnormálnu bielkovinu s tzv. tyrozínkinázovou aktivitou, ktorá je zodpovedná za nadmernú tvorbu bielych krviniek. Funguje ako selektívny tyrozínkinázový inhibítor, čím zabraňuje vzniku nádorových buniek. Viaže sa v taštičke tyrozínkinázy, kde je za normálnych okolností viazaná molekula ATP. Zabraňuje tým prenosu fosfátového zvyšku na ďalšie bielkoviny, čím potláča produkciu abnormálnych bielkovín produkovaných Ph chromozómom a bcr-abl génom a teda aj nadprodukciu bielych krviniek.