A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Interferón alpha

Interferón alpha (IFN-α) bol ešte v nedávnej minulosti liekom prvej voľby u pacientov, u ktorých nebolo možné z rôznych dôvodov vykonať alogénnu transplantáciu krvotvorných buniek. Približne u polovice pacientov navodil hematologickú remisiu a u menej ako štvrtiny veľkú alebo kompletnú cytogenetickú odpoveď. Interferón sa podáva v injekčnej forme pod kožu, čo predstavuje nepohodlie a záťaž pre pacienta. Má tiež relatívne časté a pestré nežiadúce účinky, ako sú celková slabosť, horúčky, potenie, bolesti svalov a kĺbov, tráviace ťažkosti, ale aj neurologické a psychiatrické komplikácie.