A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Kompletná hematologická remisia

Kompletná hematologická remisia znamená normalizáciu krvného obrazu (teda pacienti už nemajú abnormálne zvýšené biele krvinky a upravia sa aj ostatné parametre), neprítomnosť žiadnych príznakov ochorenia a neprítomnosť zväčšenej pečene a sleziny.