A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Molekulová odpoveď

Molekulová odpoveď znamená zníženie alebo úplné vymiznutie bcr-abl génu zisteného na Ph chromozóme. Na jej hodnotenie sa používa najcitlivejšia metóda molekulovej genetiky, tzv. PCR (čo je skratka pre kvantitatívnu polymerázovú reťazovú reakciu), ktorá určí, koľko molekúl DNA pretrváva ešte z Ph chromozómov. Dosiahnutie veľkej molekulovej odpovede je dôležitým cieľom liečby a predpokladom pre jej dlhodobý úspech. Pri dosiahnutí kompletnej molekulovej odpovede sa ochorenie vlastne už dostupnými metódami nedá vôbec dokázať. Takto vyzerajú úrovne dosiahnutia molekulovej odpovede: Veľká molekulová odpoveď: - hladina bcr-abl je menej ako 0,1% Kompletná molekulová odpoveď: - nie je možné detekovať prítomnosť bcr-abl