A, B, C, D, E, F, G, H, CH, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z,
Nilotinib

Nilotinib (Tasigna) je účinnejší inhibítor tyrozínkinázy. Používa sa u pacientov, u ktorých Glivec nedosiahol požadovanú cytogenetickú odpoveď alebo ktorí mali závažné nežiadúce účinky pri liečbe. Odporúčaná dávka nilotinibu je 400mg dvakrát denne s intervalom približne 12 hodín, takisto vo forme tabletiek (jedna tabletka obsahuje 200mg účinnej látky). Mal by sa užívať nalačno, keďže potrava urýchľuje jeho vstrebávanie a tým zvyšuje jeho hladinu v krvi. Opatrnosť je nutná u pacientov s ochorením srdca.